Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het realiseren van een dam met duikers bij een watergang op de locatie nabij M. A. Reinaldaweg 19 in Lopik. (code HDSR293055)

Redactie Lopiknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Lopik.

Aanvraag watervergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het realiseren van een dam met duikers bij een watergang op de locatie nabij M. A. Reinaldaweg 19 in Lopik. (code HDSR293055)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het realiseren van een dam met duikers in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang op de locatie nabij M. A. Reinaldaweg 19 in de gemeente Lopik. Dit besluit is verzonden op 28 september 2023. Ter inzage U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (linker kolom). Bezwaar Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken, tot en met 9 november 2023, na verzenddatum bezwaar indienen. Voor meer informatie en het indienen van bezwaar kunt u kijken op onze website Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten - HDSR. Informatie Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website Melding doen of vergunning aanvragen - HDSR

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Lopik
  2. watervergunning