Search
Close this search box.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Benedeneind NZ 444’ in Lopik

Redactie Lopiknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Lopik.

Aanvraag bestemmingsplan

De ingediende aanvraag voor Benedeneind NZ 3405CE 444 Benschop luidt als volgt:

Ontwerp bestemmingsplan ‘Benedeneind NZ 444’ in Lopik

Burgemeester en wethouders van Lopik maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Benedeneind NZ 444’ met ingang van 28 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied op de locatie Benedeneind Noordzijde 444 te Benschop bevindt zich in het buitengebied, ten westen van de kern Benschop en ten noorden van de kern Lopik. De locatie is kadastraal bekend als Gemeente Lopik, sectie E, perceelnummers 42 en 346 met een totale oppervlakte van circa 5,8 hectare. Het plangebied betreft enkel het zuidelijk deel van de perceelnummers 42 en 346 met een totale oppervlakte van 1,5 ha. Het plan ziet toe op het vergroten van het bouwvlak. Het bedrijf heeft voor de bedrijfsontwikkeling behoefte aan meer bebouwing en verduurzaming waarvoor binnen het bestaande bouwvlak geen mogelijkheid bestaat. De gewenste uitbreiding van het bouwvlak bedraag circa 5.600 m2. Met deze uitbreiding wordt de totale oppervlakte van het toekomstige bouwvlak circa 1,5 hectare. De uitbreiding van het bouwvlak vindt plaats aan de noord- en oostzijde van het bestaande bouwvlak. Ter inzage Het bestemmingsplan ligt van 28 december 2023 t/m 7 februari 2024 voor eenieder ter inzage. De ter inzage gelegde stukken zijn raadpleegbaar op de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl. met planidentificatienummer:  NL.IMRO.0331.01BenedenNZ444-OB01. Ook kunt u het bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis te Lopik. Hiervoor dient u een afspraak te maken met één van de medewerkers van het team RO (de heer M. Kurum) bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0348 55 99 55. Zienswijzen Tot en met 7 februari 2024 kan iedereen zijn of haar zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Benedeneind NZ 444’ sturen naar de raad van de gemeente Lopik, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer M. Kurum van het team Ruimte, via het algemene telefoonnummer 0348 55 99 55 of een email sturen naar gemeente@lopik.nl. Vervolgprocedure Na beoordeling van de eventueel binnengekomen zienswijzen zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer M. Kurum. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen tel: 0348 – 55 99 55.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Lopik
  2. bestemmingsplan