Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging in de gemeente Lopik: Vogelzangsekade 3 in Lopik UT033131063

Redactie Lopiknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Lopik.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging in de gemeente Lopik: Vogelzangsekade 3 in Lopik UT033131063

De eigenaar van bovenstaande locatie heeft de sanering uitgevoerd en het evaluatieverslag ingediend bij Gedeputeerde Staten van Utrecht. Gedeputeerde Staten vinden dat dit verslag aan de eisen van de Wet bodembescherming (artikel 38) voldoet en hebben het verslag goedgekeurd. Dit betekent dat deze sanering formeel is afgerond.Verzenddatum beschikking: 27 september 2023Startdatum bezwaartermijn beschikking: 28 september 2023Bezwaar makenAls u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Provincie Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de provincie Utrecht. U vindt het formulier via www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie.In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:1.uw naam en contactgegevens;2.de datum waarop u het bezwaar indient;3.een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft;4.de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;5.als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Lopik
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Bekijk meer bekendmakingen