Search
Close this search box.

Toestemming voor het organiseren van een kermis op 6, 7, 8 en 9 maart 2024 op het Kon. Willem-Alexanderplein te Lopik

Redactie Lopiknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Lopik.

Aanvraag Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Toestemming voor het organiseren van een kermis op 6, 7, 8 en 9 maart 2024 op het Kon. Willem-Alexanderplein te Lopik

De burgemeester van de gemeente Lopik heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning verleend voor het organiseren van een kermis op het Kon. Willem-Alexanderplein in Lopik op 6 en 7 maart 2024 van 13:00 tot 23:00 uur en op 8 en 9 maart 2024 van 13:00 tot 24:00 uur. De vergunning is op 14 december 2023 aan de vergunninghouder gezonden en geregistreerd onder zaaknummer Z.014706.Bezwaar Tegen bovenstaande besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik, Postbus 50, 3410 CB Lopik.Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Gelijktijdig met of na indiening van het bezwaarschrift kunt u daarom de rechtbank Midden-Nederland, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht (tel. 030-2233000) schriftelijk verzoeken de beslissing te schorsen of daarvoor een voorlopige voorziening te treffen. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.Nadere informatieNadere informatie over verleende APV-vergunningen en/of ontheffingen kunt u verkrijgen bij de heer P. Rietveld. E-mailadres: pieter.rietveld@lopik.nl of telefoonnummer: 0348-559955.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Lopik
  2. Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid