Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen nieuw netstation, leggen kabels en andere werkzaamheden, Damweg 3 in Lopik

Redactie Lopiknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Lopik.

Aanvraag milieuvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen nieuw netstation, leggen kabels en andere werkzaamheden, Damweg 3 in Lopik

Gemeente Lopik, aangevraagde omgevingsvergunning Damweg 3 in Lopik, Z.017319 Burgemeester en wethouders van gemeente Lopik maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het plaatsen van een nieuw netstation (400 kVa), leggen middenspanningskabels, leggen laagspanningskabels, leggen mantelbuizen middels open ontgraving, maken 3x boogzinker, maken persing, verwijderen middenspanningskabel. De aanvraagdatum is 23-02-2024. De ingediende aanvraag is alleen ter informatie en ligt niet ter inzage. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. Indien voor een omgevingsvergunning een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan wordt deze aanvraag nog een keer apart gepubliceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om gedurende de ter inzage termijn zienswijzen in te dienen.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Lopik
  2. milieuvergunning