Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen nieuw netstation en andere werkzaamheden, Damweg 3F, 3411 AW Lopik, Z.017319

Redactie Lopiknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Lopik.

Aanvraag natuurbeschermingsvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen nieuw netstation en andere werkzaamheden, Damweg 3F, 3411 AW Lopik, Z.017319

Gemeente Lopik, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Damweg 3F in Lopik, Z.017319 Burgemeester en wethouders van gemeente Lopik maken bekend dat de beslistermijn van deze aanvraag voor plaatsen van een nieuw netstation, het leggen van middenspannings kabels, het leggen van laagspanningskabels, het leggen van mantelbuizen middels open ontgraving, het maken van 3x boogzinker, het maken van een persing en verwijderen van een middenspanningskabel wordt verlengd in verband met het niet tijdig gereed zijn van de toets. Verzenddatum: 18 april 2024. Door dit besluit wordt de nieuwe uiterste beslisdatum 25 mei 2024. De bekendmaking is alleen ter informatie, de aanvraag ligt niet ter inzage.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen lopik
  2. natuurbeschermingsvergunning